steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii
Creșterea frecvenței școlare
Îmbunătățirea performanțelor educaționale

Informații generale

Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în parteneriat cu Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare (AARNIEC) derulează în perioada 23.04.2018 – 22.08.2020 proiectul „Predare pentru schimbare” – POCU/73/6/6/106572, contract de finanțare nr. 27261/23.04.2018.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 „Educație și competențe” și se derulează pe o perioadă de 28 de luni.

Proiectul are o valoare totală de 6.636.544,47 lei, din care valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană este de 5.641.062,80 lei.

Statistici importante

0
Cadre didactice
0
Manageri școlari
0
Parteneri asociați
0+ mil lei
Valoarea totală a proiectului

Programe de formare continuă și de dezvoltare a competențelor didactice și profesionale, pentru care se acordă credite profesionale transferabile

Acces la cursuri nonformale online

Participare la acțiuni de implicare și de susținere a activității prin intermediul rețelelor de parteneri/mentori

Participare la schimburi de bune practici

Organizare de stagii practice în școlile țintă

Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor educaționale în scoli

Stimulente și premii

Rezultate așteptate

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al AP 6/PI 10(i)/ OS 6.6 și apelului de proiecte nr. 5 prin furnizarea unor programe de formare adaptate nevoilor cadrelor didactice, personalului de sprijin și managerilor școlari.

Programele de formare vizează dezvoltarea capacității instituționale, a competențelor profesionale și reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii de către elevii aflați în situații de risc.

Noutăți

Platforma PPS

Instrumentul de acompaniere stagii practice este platforma software ce permite facilitarea procesului de formare și de planificare strategică în cadrul proiectului.

Biblioteca obiecte 3D

În Bibliotecă veți găsi modele ce pot fi utilizate cu imprimantele 3D pentru realizarea proiectelor școlare.

Galerie imagini