steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

By

admin
Cadrele didactice care fac parte din grupul țintă al proiectului „PREDARE PENTRU SCHIMBARE” – POCU/73/6/6/106572, derulat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj se pot înscrie pentru a participa la competiția de acordare a premiilor pentru calitate în educația incluzivă. Competiția se va derula în perioada iulie 2019-august 2020. Data limită pentru înscrierea în competiție este 31...
Read More
Competiția pentru acordarea burselor de performanță se adresează tuturor cadrelor didactice care fac parte din grupul țintă al proiectului „PREDARE PENTRU SCHIMBARE”. Vor putea participa la competiție toate cadrele didactice care au absolvit cele programele de formare: „Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor” și „Folosirea mijloacelor TIC în educație” și cursuri transversale. Competiția...
Read More
Inspectoratul Școlar Județean Cluj, beneficiarul proiectului „Predare pentru schimbare”, organizează în 7 iunie 2019, primul workshop în cadrul activității   A4.2 Organizarea de workshop-uri de diseminare și facilitare a schimbului de idei. La eveniment sunt invitați să participe responsabili din partea ambilor parteneri, persoane ce vor facilita discuțiile între membrii grupului țintă și membrii rețelei de...
Read More
Cadrele didactice interesate de obținerea de instrumente de sprijin (subvenții) pentru derularea de proiecte educaționale pot începe să depună propunerile de proiecte. Ghidul pentru acordarea instrumentelor de sprijin, șabloanele documentelor ce vor trebui completate și depuse, precum și ghidul pentru utilizarea instrumentului de stagii de practică – platforma PPS, sunt disponibile pentru consultare și descărcare....
Read More
Pe parcursul activității de derulare a stagiilor de practică, membrii grupului țintă și toate părțile interesate de atingerea obiectivelor proiectului vor avea la dispoziție un instrument de gestionare a stagiilor de practica, ce poate fi accesat aici: https://stagiipps.isjcj.ro/site/. Stagiile de practică cu elevii se vor derula pe toată durata proiectului. Stagiile de practică se vor...
Read More
Au fost centralizate rezultatele evaluării dosarelor de candidatură, depuse de cadrele didactice și de personalul suport, în etapa a doua de selecție a grupului țintă. Au fost admise 59 de persoane, pentru a face parte din grupul țintă al proiectului. Candidații își desfășoară activitatea în unități școlare, parteneri asociați în proiect. Lista cu rezultatele candidaților,...
Read More
Au fost centralizate rezultatele evaluării dosarelor de candidatură, depuse de managerii școlari. Au fost admise 13 persoane, pentru a face parte din grupul țintă al proiectului. Managerii școlari selectați își desfășoară activitatea în cele 13 unități școlare, parteneri asociați în proiect. Lista cu rezultatele candidaților, după etapa a doua de selecție, poate fi consultată aici:...
Read More
Au fost centralizate rezultatele evaluării dosarelor de candidatură, depuse de cadrele didactice și de personalul suport, în prima etapă de selecție a grupului țintă. Au fost admise 233 de persoane, pentru a face parte din grupul țintă al proiectului. Candidații își desfășoară activitatea în unități școlare, parteneri asociați în proiect. Lista cu rezultatele candidaților, după...
Read More
S-a lansat proiectul „PREDARE PENTRU SCHIMBARE” Inspectoratul Școlar Județean Cluj anunță demararea proiectului cu titlul Id POCU/76/6/6/106572  ”Predare pentru schimbare” în baza contractului de finanțare 27261 / 23.04.2018, semnat cu Ministerul Fondurilor Europene – în calitate de Autoritate de Management. Proiectul se implementează în parteneriat cu Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru...
Read More
S-a lansat procedura de selecție a managerilor școlari. Persoanele interesate trebuie să desfășoare activități de management școlar în unitățile școlare, parteneri asociați în proiect. Termenul limită, pentru depunerea dosarelor de candidatură, de către managerii școlari, pentru a face parte din grupul țintă al proiectului „PREDARE PENTRU SCHIMBARE” – POCU/73/6/6/106572, este 23 noiembrie 2018. Mai multe...
Read More
1 2 3

Despre proiect

Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în parteneriat cu Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare (AARNIEC) derulează în perioada 23.04.2018 – 22.08.2020 proiectul „Predare pentru schimbare” – POCU/73/6/6/106572, contract de finanțare nr.
27261/23.04.2018.

Urmariti-ne pe Facebook: