steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Grup țintă

Grup țintă vizat

Grupul țintă al proiectului va fi alcătuit din 300 de membri ai personalului didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin din școli (inclusiv mediatori școlari) și 13 manageri școlari din următoarele unități de învățământ din județele Cluj și Hunedoara.