steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Activități

Principalele activități:

A1. Identificarea, recrutarea și selecția cadrelor didactice, personalului de sprijin, personalului partenerilor sociali și echipelor manageriale

A2. Elaborarea metodologiilor și programului de formare și evaluare, de acordare a instrumentelor de sprijin și stimulentelor, de organizare a competiției de premiere

A3.  Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, a personalului de sprijin prin programe de formare continuă

A4. Crearea de rețele de profesori/personal de sprijin/mentori și de rețele comunitate/școli pentru facilitarea schimburilor de idei, resurse și experiență, inclusiv organizarea de workshopuri și schimburi de bune practici

A5. Dezvoltarea capacității instituționale a echipelor manageriale în vederea reducerii riscului educațional și a fenomenului de segregare

A6. Management de proiect

A7. Activități aferente cheltuielilor indirecte