steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Programe de formare

PROGRAMUL DE FORMARE – EVALUAREA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALĂ A COPIILOR ȘI ELEVILOR

Programul de formare “Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor”, cu o durată de 90 de ore, vine în întâmpinarea nevoilor reale ale cadrelor didactice și didactice auxiliare, de abilitare și formare de competențe în domeniul dezvoltării personale, contribuind astfel la realizarea dezideratelor unui învățământ modern ți flexibil, centrat pe elev, prin care profesorul poate să lucreze nu doar cu dimensiunea rațional-intelectivă a elevului, dar și cu cea afectivă, motivațională, atitudinală și socială.

Prin intermediul acestui program se urmărește crearea unui mediu propice de dezvoltare a cadrelor didactice și didactice auxiliare care doresc să își asume rolul de formator și facilitator al dezvoltării armonioase a copilului și adolescentului, a stării lui de bine și a unei calități de viață superioară, în toate dimensiunile sale: emoțională, educațională, mentală, spirituală, profesională, socială și fizică.

BENEFICII

 • Dobândirea de noi competențe metodologice, comunicare și relaționare, de evaluare a elevilor, psiho-sociale, tehnice și tehnologice, managementul carierei;
 • Dobândirea a 22 credite profesionale transferabile;
 • Dobândirea de cunoștințe, abilități, tehnici, instrumente, aptitudini și atitudini necesare desfășurării orelor de consiliere și dezvoltare personală cu elevii;
 • Participarea la activități de formare distractive, dar în același timp complexe și de calitate.

TEMATICA

 • Aspecte teoretice și practice ale grupului de dezvoltare personală;
 • Structura și dinamica grupului de dezvoltare personală;
 • Strategii de dezvoltare a competențelor emoționale și sociale;
 • Ce sunt emoțiile? Care sunt ele?;
 • Legătura dintre gândire, emoții și acțiune ABC;
 • Relațiile implicate în educație. Motivarea și implicarea părinților;
 • Relația profesor-elev și elev-profesor;
 • Stadiile de dezvoltare ale copiilor și adolescenților;
 • Sfaturi practice de utilizat în programa națională de dezvoltare personală;
 • Jocul;
 • Metafora și povestea terapeutică;
 • Relaxarea;
 • Metode de evaluare a copiilor și elevilor;
 • Identificarea copiilor “problemă”;
 • Identificarea copiilor cu nevoi speciale;
 • Comunicarea;
 • Educația incluzivă vs integrarea copiilor cu nevoi speciale sau cu probleme comportamentale;
 • Implicările participării active a copilului atât în mediul școlar, cât și în cel familial;
 • Stiluri de predare și de educare;
 • Refuzul școlar;
 • Strategii de învățare;
 • Stresul și controlul stresului;
 • Orientarea în cariera;
 • Creativitatea și stimularea creativității;
 • Stabilirea unor obiective conform metodei Visible Learning;
 • Eșec școlar vs. succes școlar;
 • Model de programă pentru orele de consiliere, dirigenție, dezvoltare personală.