steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Noutăți

Finalizarea activităților din cadrul proiectului„PREDARE PENTRU SCHIMBARE”   Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „PREDARE PENTRU SCHIMBARE” – POCU/76/6/6/106572 – contract de finanțare, nr. 27261/23.04.2018, cod SMIS: 106572, derulat în perioada 23.04.2018 – 22.02.2021. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru...
A fost realizat Raportul final, ce include detalii despre principalele rezultate obținute la nivel de proiect, recomandări și lecții învățate, indicatori realizați, provocări întâmpinate și concluzii. Raport final proiect_vf  
La finalul fiecărui an școlar a fost realizat câte un raport ce include exemple de activități educaționale ce constituie bune practici, întreprinse de grupul țintă în cadrul celor 13 unități școlare, parteneri asociați în proiect. Raport stagii de practică exemple de bună practică_2018-2019 Raport stagii de practică exemple de bună practică_2019-2020
La competiția pentru acordarea burselor de performanță – ediția 2019-2020, s-au înscris 53 de cadre didactice din 9 unități școlare, parteneri asociați în proiect si în urma evaluării vor fi acordate 49 de burse de performanță. Listele cu rezultatele evaluării și lista cadrelor didactice ce vor beneficia de bursă pot fi consultate aici: https://stagiipps.isjcj.ro/site/news/6ef38a410c3b 1_GOAWVZEZ_Anexa...
A fost publicată lista finală a mini proiectelor educaționale aprobate, pentru a fi derulate în anul 2. Vom reveni după data de 18 mai cu detalii legate de perioada de implementare a mini proiectelor educaționale și cu calendarul actualizat privind derularea acestora. Au fost depuse 171 de proiecte si au fost selectate pentru a fi...
A fost publicată lista finală a proiectelor inovative aprobate. Vom reveni după data de 18 mai cu detalii legate de perioada de implementare a proiectelor inovative și cu calendarul actualizat privind derularea acestora. Felicitări pentru proiectele depuse și mult succes în implementare! Pentru detalii suplimentare, puteți transmite un mesaj la adresa: pps@isjcj.ro. 1_XGMJELIF_PV rezultate proiecte...
Cadrele didactice interesate de obținerea de instrumente de sprijin (subvenții) pentru derularea de proiecte educaționale pot începe să depună propunerile de proiecte. Ghidul actualizat pentru acordarea instrumentelor de sprijin, șabloanele documentelor ce vor trebui completate și depuse, precum și ghidul pentru utilizarea instrumentului de stagii de practică – platforma PPS, sunt disponibile pentru descărcare. Instrumentul...
Au fost centralizate rezultatele evaluării dosarelor de candidatură, depuse de cadrele didactice și de personalul suport, în etapa a treia de selecție a grupului țintă. Au fost admise 34 de persoane, pentru a face parte din grupul țintă al proiectului. Candidații își desfășoară activitatea în unități școlare, parteneri asociați în proiect. Lista cu rezultatele candidaților,...
La competiția pentru acordarea burselor de performanță – ediția 2018-2019, s-au înscris 23 de cadre didactice si în urma evaluării vor fi acordate 22 de burse de performanță. Lista beneficiari burse 2018-2019