steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Se lansează a doua etapă de acordare a instrumentelor de sprijin

Cadrele didactice interesate de obținerea de instrumente de sprijin (subvenții) pentru derularea de proiecte educaționale pot începe să depună propunerile de proiecte. Ghidul actualizat pentru acordarea instrumentelor de sprijin, șabloanele documentelor ce vor trebui completate și depuse, precum și ghidul pentru utilizarea instrumentului de stagii de practică – platforma PPS, sunt disponibile pentru descărcare.

Instrumentul de sprijin (subvenția) va fi acordat în scopul susținerii procesului de efectuare de către cadrele didactice a activităților/stagiilor de practică și a perfecționării competențelor obținute în componenta teoretică a activităților de formare/dezvoltare de competențe.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 28 februarie 2020.

Valoarea instrumentului de sprijin este între 445.05 ron și 2225.25 ron pe an pe participant, dar nu mai mult de 22252.50 ron pe an la nivelul unei școli.

Acordarea instrumentelor de sprijin se va realiza în ordinea depunerii proiectelor și a documentelor solicitate, după verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și de selecție, până la atingerea pragului anunțat pe unitate de învățământ. Procesul de evaluare a mini proiectelor și a îndeplinirii acțiunilor derulate în stagiile de practică se va derula în paralel cu depunerea dosarelor, până la finalizarea acestora și la epuizarea sumelor alocate.

În anul școlar 2019-2020 se va pune accent pe proiectele axate pe aplicarea cunoștințelor dobândite la programul de formare: ”Folosirea mijloacelor TIC în educație”.

Proiectele aprobate se vor derula în perioada aprilie-iulie 2020.

Resurse:

Anexa 01_1-Formular de aplicare – Mini proiect educațional
Anexa 01_2-Referat de necesitate
Anexa 01_3-Cerere acordare sprijin (subvenție)
Anexa 01_4-Contract acordare sprijin (subvenție)
Anexa 01_5-Raport implementare – Mini proiect educațional
Anexa 01_8-Notificare modificări mini proiect
Ghid acordare instrumente de sprijin
Metodologie acordare instrumente de sprijin – vfin

Metodologie acordare instrumente de sprijin – prezintă informații detaliate despre modalitatea de acordare a instrumentelor de sprijin în anul școlar 2019-2020 și evaluarea activității cadrelor didactice și este realizată în cadrul activității A2.2 Elaborarea metodologiei de formare, inclusiv metodologia de acordare a instrumentelor de sprijin, în cadrul proiectului „Predare pentru schimbare” – POCU/73/6/6/106572.

Pentru mai multe detalii referitoare la acordarea instrumentelor de sprijin, puteți transmite un mesaj la adresa: pps@isjcj.ro.