steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Întrebări frecvente

Cine trebuie să semneze adeverințele pentru personalul de sprijin care dorește să participe la competiția de burse de performanță?

R: Adeverințele pentru participarea la bursele de performanțe se pot emite de unitatea școlară unde cadrul didactic/personalul de sprijin își desfășoară efectiv activitatea, dar trebuie certificate de școala care este partener asociat în proiectul Predare pentru Schimbare, respectiv de directorul instituției din care provine cadrul didactic/personalul de sprijin – membru al grupului țintă.

Cum se vor cuantifica absențele pe perioada stării de urgență și a stării de alertă, în condițiile în care, activitățile cu elevii s-au derulat online?

R: Se vor lua în considerare informațiile din catalog, inclusiv pentru perioada în care s-a lucrat online cu elevii.

Se pot monitoriza aceeași elevi de cadre didactice din aceeași școală?

R: Conform Regulamentului și metodologiei aprobate nu pot fi monitorizați aceeași elevi de mai multe cadre didactice, în cadrul competiției pentru acordarea burselor de performanță.

Pentru calculul ratei frecvenței școlare ce fel de absențe se iau în considerare: absențele totale pentru fiecare dintre cele doua semestre sau absențele nemotivate?

R: Pentru calculul ratei frecvenței școlare se vor lua în considerare doar absențele nemotivate.

Proiectul inovativ trebuie să facă referire la toate temele menționate: dezvoltarea personală a elevilor, la dezvoltarea competențelor digitale, dezvoltare durabilă, competențe antreprenoriale?

R: Proiectul inovativ propus trebuie să atingă una dintre categoriile propuse sau o alta la alegerea cadrului didactic, cu condiția ca proiectul să includă o idee inovatoare. Nu trebuie atinse toate categoriile și toate temele, din lista de propuneri se poate alege și adapta o singură idee.

Dacă un cadru didactic a depus 1 mini proiect în anul 1 poate depune și în anul 2 de proiect?

R: Fiecare cadru didactic din grupul țintă poate depune 1 proiect în fiecare dintre cei 2 ani, cu condiția ca în proiectele depuse să fie aplicate cunoștințele dobândite la programul de formare la care au participat în anul respectiv.

Cât activități trebuie să aibă un mini proiect?

R: Un proiect trebuie să aibă minimum 1 activitate. Se punctează suplimentar proiectele care au 2 activități descrise. Șa evaluare se primesc 2 puncte din oficiu, 6 puncte – dacă este prezentată minimum 1 activitate practică și 10 puncte – dacă sunt prezentate minimum 2 activități practice.

Care sunt documentele justificative care trebuie depuse la finalizarea implementării mini proiectelor care au obținut subvenție?

R: În funcție de activitățile derulate, dintre documentele justificative ce se pot depune la raportul de finalizare al implementării, pot face parte: facturi, chitanțe, bonuri, bilete de intrare la obiective culturale, contracte etc.

Pentru fiecare activitate în parte va trebui transmisă o notificare, sau pot face o notificare pentru mai multe activități?

R: Se poate face o singură notificare pentru a transmite modificări ale mai multor activități / achiziții.

Care este suma minimă ce poate fi solicitată pentru 1 proiect? Dar suma maximă?

R: Suma minimă ce poate fi solicitată este de 445.05 ron și 2225.25 ron pe an pe participant. Țineți cont de faptul că proiectele care solicită o sumă mai mică sau mai mare decât sumele menționate anterior, nu vor primi subvenție.

În mini proiect pot fi implicați și elevi din alte școli unde personalul de sprijin își desfășoară activitatea?

R: În proiecte pot fi implicați și elevi din alte unități școlare unde cadrele didactice de sprijin își desfășoară activitatea. Vor avea prioritate elevii din unitățile școlare, parteneri asociați în proiect, dar pot participa la activități și elevii din alte unități școlare, conform celor precizate anterior.

Resursele achiziționate pentru derularea de mini proiecte se pot utiliza și după finalizarea implementării mini proiectelor?

R: Toate resursele achiziționate pentru derularea de mini proiecte se pot utiliza și ulterior, în alte activități educaționale.

Facturile pentru achiziția de produse/ servicii vor fi emise pe numele cadrului didactic sau al școlii?

R: Facturile vor fi emise pe numele cadrului didactic, beneficiar al instrumentului de sprijin (subvenției), la fel si eventualele contracte pentru serviciile furnizate (vor fi semnate intre furnizor si cadrul didactic beneficiar al instrumentului de sprijin).

Se poate modifica data de derulare pentru una dintre activitățile planificate, din cadrul unui mini proiect aprobat pentru a obține subvenție?

R: În acest caz va trebui notificată echipa de proiect. Se va transmite o nota in care se va preciza titlul proiectului si activitate a cărei dată de derulare se va modifica. Nota de justificare trebuie transmisă înainte de derularea efectivă a activității și trebuie aprobată de echipa de proiect.