steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Rezultatele selecției grupului țintă format din personal didactic și personal de sprijin – etapa III

Au fost centralizate rezultatele evaluării dosarelor de candidatură, depuse de cadrele didactice și de personalul suport, în etapa a treia de selecție a grupului țintă. Au fost admise 34 de persoane, pentru a face parte din grupul țintă al proiectului. Candidații își desfășoară activitatea în unități școlare, parteneri asociați în proiect.

Lista cu rezultatele candidaților, după etapa a treia de selecție, poate fi consultată aici: https://stagiipps.isjcj.ro.

1_JLTPEELI_Anexa 3.2 b – Proces verbal de selecție – centralizator-etapa3